Premier Mauritiusa Pravind Jugnauth podążył za przykładem innych światowych przywódców i pogratulował wyboru na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych Joemu Bidenowi. Podniósł przy tym kwestię statusu atolu Diego Garcia, stanowiącego kluczową bazę wojskową USA na Oceanie Indyjskim. Jest ona jednym z nielicznych miejsc przystosowanych do stacjonowania bombowców strategicznych B-2A Spirit. Na wyspie znajdują się specjalnie wybudowane klimatyzowane hangary zdolne do długotrwałego zapewnienia odpowiednich warunków dla tych samolotów.

Problemem jest spór dotyczący statusu archipelagu Czagos, którego największą wyspą jest właśnie Diego Garcia. Władze Mauritiusa uważają go za własne terytorium bezprawnie zagarnięte przez Wielką Brytanię. Londyn uważa z kolei, że wyspa jest częścią Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego, obejmującego Wyspy Czagos. Zostało ono utworzone w 1965 roku, kiedy obszar ten wyłączono z Mauritiusa, któremu trzy lata później przyznano niepodległość.

W 1966 roku Londyn zezwolił Amerykanom na budowę na Diego Garcia bazy wojskowej i jej pięćdziesięcioletnią dzierżawę. Z archipelagu wysiedlono dotychczasowych mieszkańców (Îlois, czyli Wyspiarzy), którzy przez wiele lat starali się przed brytyjskimi sądami o uznanie tego procederu za złamanie prawa międzynarodowego. Ostatecznie w 2001 roku sąd przyznał byłym mieszkańcom wysp brytyjskie obywatelstwo, ale w 2016 roku odmówił im prawa powrotu.

Rząd maurytyjski zwrócił się w sprawie zwrotu Wysp Czagos do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. W lutym ubiegłego roku sąd wydał opinię doradczą potwierdzającą argumenty wyspiarskiego państwa, że proces dekolonizacji nie został zakończony z powodu nieodzyskania przezeń archipelagu. Trzy miesiące później Zgromadzenie Ogólne ONZ powtórzyło opinię Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, głosując 116 do 6 za oddaniem wysp pod kontrolę Mauritiusa. W rezolucji ONZ stwierdzono, że Wielka Brytania powinna była przekazać archipelag Czagos do listopada 2019 roku.

Na Diego Garcia znajduje się także jeden z trzech posterunków systemu naziemnego nadzoru elektrooptycznego przestrzeni kosmicznej (GEODSS), śledzącego obiekty na orbicie okołoziemskiej. Placówkę obsługuje obecnie 20. Eskadra Kontroli Kosmicznej, wchodząca w skład 21. Skrzydła Kosmicznego US Space Force.
(USAF)

Londyn nie uznaje tych argumentów i uznaje wyspy za swoje terytorium. Opinię Trybunału Sprawiedliwości uważa za niewiążącą prawnie, podobnie jak rezolucję Zgromadzenia Ogólnego. W 2016 roku Wielka Brytania przedłużyła dzierżawę Diego Garcia do 2016 roku. Premier Jugnauth uznał, że jest to nielegalne, a w sprawie warunków obecności amerykańskiej na wyspie, Waszyngton powinien negocjować z Port Louis.

Wśród polityków na Mauritiusie panuje zgoda co do korzyści, które płyną z istnienia na Diego Garcia amerykańskiej bazy wojskowej. W tej sprawie panuje ponadpartyjny konsensus.

– Doceniamy fakt, że baza została wykorzystana głównie do ochrony morskich szlaków handlowych i zapewnienia bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku – powiedział Jagdish Koonjul, ambasador Mauritiusa przy ONZ.

Pojawiły się spekulacje, że cała sprawa jest w ukryciu inspirowana przez Pekin. Chiny chcą uzyskać wpływy na obszarze Indo-Pacyfiku, a jednocześnie starają się wypierać z tego obszaru Amerykanów. Spór na linii Londyn–Port Louis wokół Diego Garcia jest na rękę Pekinowi. Wyspa kluczowa jest bowiem dla zdolności projekcji sił amerykańskich w regionie. To właśnie z tej bazy – nazwanej „niezatapialnym lotniskowcem” – amerykańskie samoloty wykonywały loty bojowe w trakcie wojen w Iraku i Afganistanie.

Sam obszar Indo-Pacyfiku ma dla Waszyngtonu coraz większe znaczenie w obliczu konfrontacji z Chinami. Budowany przez Amerykanów sojusz z Indiami, Japonią i Australią, znany jako Quad, w założeniu ma skutecznie przeciwdziałać rosnącym wpływom Pekinu na tym obszarze. W planach tych kluczową rolę ma odgrywać baza na Diego Garcia.

Zobacz też: Dowódca Royal Navy: Chiny zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii

(nikkei.com)

US Air Force / Tech. Sgt. Heather Salazar