Rząd Maroka zapowiedział przywrócenie zawieszonego w 2006 roku obowiązku odbycia rocznej służby wojskowej. Program będzie dotyczył wszystkich obywateli, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, między 18. a 25. rokiem życia. Koncepcja przedstawiona przez administrację w Rabacie spotkała się z aprobatą ze strony króla Muhammada VI. Projekt ustawy przywracającej pobór ma zostać poddany pod głosowanie w październiku 2018 roku.

Według władz powrót do obowiązkowego przeszkolenia wojskowego ma na celu poprawę poczucia związku obywateli z ojczyzną. Ogłoszenie projektu spotkało się jednak z natychmiastowym oporem ze strony części marokańskiego społeczeństwa, widzącej w przywróceniu powszechnej służby chęć poddania młodych Marokańczyków „patriotycznemu praniu mózgu”.

Z powodu problemów finansowych rząd Maroka zniósł powszechną służbę wojskową w 2006 roku. Zgodnie z przedstawionym projektem za uchylanie się od odbycia rocznego przeszkolenia będzie grozić kara od jednego do trzech miesięcy pozbawienia wolności.

Zobacz też: Braki kadrowe w somalijskich siłach zbrojnych

(apnews.com)

Sharon McPeak, U.S. Marine Corps