Rząd Macedonii rozpoczął formalne rozmowy w sprawie akcesji do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Negocjacje rozpoczęły się 18 października w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Formalne rozmowy na pewno nie będą łatwe i, jak zwykle, dotyczyć być kwestii prawnych, politycznych i wojskowych.

Delegacji macedońskiej w Brukseli przewodniczy wicepremier i minister obrony Radmila Šekerinska-Jankovska, która odbyła już spotkania z zastępcą sekretarza generalnego Rose Gottemoeller i przedyskutowała ogólny program negocjacji. Przewodniczy im Alejandro Alvargonzález, pełnomocnik sekretarza generalnego do spraw politycznych i polityki bezpieczeństwa.

Zasadniczy proces akcesji poprzedzono wstępnymi negocjacjami po formalnym zaproszeniu, do którego doszło 11 lipca podczas szczytu w Brukseli. Wcześniej, w 1995 roku, Macedonia stała się członkiem Partnerstwa dla Pokoju, zaś cztery lata później przystąpiła do Planu Działania na Rzecz Członkostwa w NATO.

Zaproszenie, o którym poinformował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, to jedynie początek na trudnej drodze Skopje do członkostwa. Należy podkreślić, że ten krok okazał się możliwy dopiero po zawarciu macedońsko-greckiego porozumienia z 12 czerwca kończącego trwający prawie trzy dekady spór o nazwę kraju, gdyż trzy północne regiony Grecji mają w swoich nazwach słowo „Macedonia”. Dopiero dopełnienie wszelkich formalności związanych z nazwą kraju, przede wszystkim uregulowań prawnych, miało otworzyć drogę do rozmów w sprawie akcesji.

Zmiany były o tyle trudne, że dotyczyły najwyższego aktu prawnego – konstytucji. Należało z niej wykreślić obecną nazwę kraju i wpisać nową: Republika Północnej Macedonii. We wrześniu wiele tysięcy Macedończyków demonstrowało w kraju, wyrażając poparcie dla przystąpienia do NATO i UE. 30 września przeprowadzono referendum, w którym ponad 90% obywateli poparło zmianę kraju, ale nie uzyskano wymaganej frekwencji 50%.

Zobacz też: Zwiększona obecność NATO na północy Norwegii

(nato.int; na fot. budynki nad Wardarem w centrum Skopje)

Pudelek, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International