Spółka Lockheed Martin podpisała porozumienie o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową. Lockheed Martin i PGZ powołają wspólne grupy robocze, które podejmą prace nad rozwojem centrów obsługi i napraw samolotów F-16 i C-130 w oparciu o potencjał Grupy PGZ.

Dodatkowo Lockheed Martin będzie współpracować z PGZ nad zapewnieniem wsparcia rozwoju w zakresie bezzałogowych systemów latających następnej generacji. Lockheed Martin będzie poszukiwać także możliwości włączenia spółek PGZ w globalny łańcuch dostaw firmy i będzie poszukiwać możliwości eksportu produktów PGZ poprzez relacje ze swoimi klientami w ponad pięćdziesięciu krajach na świecie.

– Lockheed Martin już ponad dwudziestu lat jest zaufanym partnerem bezpieczeństwa narodowego Polski i krajowego przemysłu obronnego – powiedział Robert Orzyłowski, dyrektor Lockheeda w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. – Nasza firma stara się wzmacniać relacje z PGZ poprzez rozwój zdolności, dzielenie się technologią i wspieranie eksportu. To nowe porozumienie stanowi ważny kamień milowy w kolejnej fazie naszego partnerstwa i zaangażowania firmy w momencie, gdy Polska modernizuje swoje zdolności obronne i umacnia swoją pozycję w NATO.

Nowe porozumienie poszerzy zaangażowanie Lockheeda Martina w Polsce, gdzie w zakładach PZL Mielec zatrudnia 1,6 tysiąca osób przy produkcji śmigłowców Black Hawk i utrzymuje zatrudnienie ponad 5 tysięcy pracowników w krajowym łańcuchu dostaw. Począwszy od otwarcia biura w Warszawie w 1997 roku firma jest partnerem Polski w wielu programach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, włączając w samoloty wojskowe, czujniki, obronę przeciwrakietową, systemy precyzyjnego ognia, radary i śmigłowce.

Zobacz też: Pięćdziesiąt lat służby wojskowej Mi-2 w Polsce

(Informacja prasowa)

Coolcaesar, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported