Litewskie siły zbrojne rozpoczęły szeroko zakrojony proces wdrażania systemu zarządzania walką (BMS) we wszystkich jednostkach. Decyzja o jego wprowadzenia w pododdziałach wyposażonych w nowe bojowe wozy piechoty Vilkas i innych jednostkach zapadła pod koniec grudnia. Ma on zapewnić płynny transfer informacji o sytuacji z pola bitwy do sztabu.

Za instalację i wdrażanie odpowiada przedsiębiorstwo Systematic, które wdraża swój produkt: Systematic SitaWare Frontline. W praktyce litewskie siły zbrojne otrzymają możliwość korzystania z podsystemów SitaWare DAFFS, SitaWare Edge i IRIS Forms. Do tej pory na mocy umowy z 2016 roku korzystały jedynie z SitaWare Headquarter i SitaWare Frontline.

Wprowadzenie BMS ma być kolejnym krokiem w kierunku modernizacji litewskich sił zbrojnych. Ministerstwo obrony zamierza zmodernizować system dowodzenia na każdym szczeblu i poprawę wymiany informacji. System zarządzania walką usprawni także wymianę informacji z siłami sojuszniczymi rozmieszczonymi na Litwie, a tym samym poprawi współpracę między wojskami państw NATO.

Poprzednia licencja pozwalała na korzystanie z systemu tylko przez jednostki wojsk lądowych na poziomie brygady. Nowa wersja pozwoli na korzystanie w bojowych wozach piechoty Vilkas, które wzmocnią Brygadę Piechoty Zmotoryzowanej „Żelazny Wilk”, a konkretnie batalion ułanów imienia Wielkiej Księżniczki Birutė i batalion piechoty zmotoryzowanej imienia Wielkiego Księcia Olgierda Giedyminowica. Prawdopodobnie zostanie zainstalowany także w pojazdach JLTV.

– Współpraca z sojusznikami i partnerami ma kluczowe znaczenie dla litewskich sił zbrojnych i jest ważnym aspektem wzmocnienia odporności w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej w regionie oraz zapobiegania potencjalnym zagrożeniom – powiedział wiceminister obrony narodowej Litwy Eimutis Misiūnas. – Będąc członkiem NATO, zawsze współpracujemy z sojusznikami, a zdolność szybkiej wymiany informacji sprawia, że jesteśmy silniejsi.

Łotewskie siły zbrojne rozpoczynają w tym roku wykorzystywanie tego systemu. W ubiegłym roku na wprowadzenie SitaWare Frontline zdecydowała się z kolei Bundeswehra. Przeznaczony jest dla sił natychmiastowego reagowania NATO VJTF, które pełnić będą dyżur bojowy od 2023 roku. W pierwszej kolejności trafi na Leopardy 2 i bojowe wozy piechoty Puma.

Systemy i oprogramowanie przedsiębiorstwa Systematic są wykorzystywane przez siły zbrojne państw NATO dzięki wdrażanej inicjatywie Wielostronnego Programu Interoperacyjności. Litwa stowarzyszyła się z tym programem w 2017 roku. Ponadto litewska Brygada „Żelazny Wilk” nabyła już doświadczenie ze współpracy w ramach Dywizji Duńskiej, współpracując z pododdziałami, które używały SitaWare Frontline.

Zobacz też: Dodatkowe NASAMS-y dla Litwy

(polygonjournal.com)

Litewskie ministerstwo obrony