Rada Nadzorcza Organizacji jednoczącej współpracy w dziedzinie uzbrojenia (Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, OCCAR) przesłała do litewskiego ministerstwa obrony narodowej zgodę wszystkich sześciu państw członkowskich na dołączenie Litwy do programu ciężkiego kołowego transportera opancerzonego Boxer. Uczestnictwo w tym programie pomoże litewskim wojskom lądowym skuteczniej wdrożyć do służby nowe pojazdy.

Dzięki akcesji do OCCAR Wilno uzyska zapewnienie, że we wszelkich negocjacjach w sprawie nabycia lub modernizacji będzie wspomagane przez pozostałych członków organizacji. Tym samym pozycja negocjacyjna Litwinów ma ulec znacznej poprawie. Będzie to mieć duże znaczenie, gdy Wilno zdecyduje się na zakup kolejnych Boxerów. W ramach programu Litwini korzystać będą ze wszystkich zalet, w szczególności mniejszych kosztów utrzymania i rozwoju pojazdów, udostępniania technologii. Pojawi się też szansa na bardziej skuteczną współpracę z innymi uczestnikami programu. Dzięki niej zmniejszeniu może ulec całkowity koszt zamówień, dlatego że realizowane są one na dużą skalę wspólnie przez kilka krajów.

11 grudnia 2015 roku Rada Obrony Państwa zatwierdziła zakup Boxerów. Tym samym Litwa stanie się trzecim użytkownikiem pojazdów, obok armii Niemiec i Holandii. Wilno sprecyzowało również wolumen zamówienia niemiecko-holenderskich GTK (Gepanzerte Transport-Kraftfahrzeug) Boxer w układzie 8×8. Będzie to osiemdziesiąt osiem transporterów za blisko czterysta milionów euro. Oczekuje się, że pierwsze dostawy do litewskich sił zbrojnych zostaną zrealizowane już w 2017 roku.

Organizacja jednoczącej współpracy w dziedzinie uzbrojenia została założona w 1996 roku, zaś w 2001 roku rozpoczęła funkcjonowanie. W jej skład wchodzi sześciu członków: Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Litwa uczestniczyć będzie w pracach tylko jednego programu bez posiadania statusu członka. Najwyższym organem organizacji jest rada nadzorcza złożona z ministrów obrony państw członkowskich organizacji. OCCAR zarządza między innymi programami: samolotu transportowego Airbus A400M, ciężkiego kołowego transportera opancerzonego Boxer, fregat wielozadaniowych FREMM, europejskiej radiostacji programowalnej do łączności szyfrowej ESSOR. W tym ostatnim uczestniczy również Polska.

(kam.lt/en; fot. RC North Public Affairs photo by Tech. Sgt. Florian Krumbach)

RC North Public Affairs photo by Tech. Sgt. Florian Krumbach