Amerykański Korpus Piechoty Morskiej w bieżącym tygodniu opublikował strategię rozwoju swojego lotnictwa na lata 2017–2027. Dokument zatytułowany „2017 Marine Aviation Plan” obejmuje zasięgiem jednak nieco więcej niż tylko dekadę. Jego duża część dotyczy natomiast maszyn będących oczkiem w głowie US Marine Corps – F-35B Lightning II i MV-22B Osprey.

Najbardziej rzucającą się w oczy nowością jest zmiana składu grup powietrznych śmigłowcowców desantowych typów Wasp i America. Dotąd jednostki takie składały się z około trzydziestu maszyn – eskadry dwunastu MV-22B, wzmocnionej oddelegowanymi z innych eskadr czwórkami CH-53E, UH-1 i AH-1 oraz sześcioma AV-8B. Teraz Korpus przewiduje, że na pokładzie śmigłowcowca desantowego etatowo bazować powinno osiem F-35B i dziesięć MV-22B lub nawet dziesięć Lightningów i tylko sześć Ospreyów.

Plan zakłada, że część z MV-22B w każdej grupie lotniczej będzie przenosiła system do tankowania w powietrzu, zwany V-22 Aerial Refueling System. Każdy ze śmigłowcowców będzie też (jak dotychczas) zabezpieczany przez dwa lub trzy transportowo-ratownicze MH-60S. Ponieważ F-35B i MV-22B potrzebują sporo przestrzeni manewrowej i warsztatowej, UH-1Y i AH-1Z przeniesione zostaną na okręty desantowe typu San Antonio.

Według opracowania w skład grupy lotniczej śmigłowcowca desantowego – w razie potrzeby przeistoczenia go w lotniskowiec lekki – mogłoby wejść od szesnastu do dwudziestu F-35B i cztery MV-22B w roli latających cystern. Plan przedstawia nawet graficznie możliwość rozmieszczenia na śmigłowcowcu USS America (LHA 6) dwudziestu dwóch F-35B (piętnastu na pokładzie startowym, siedmiu na pokładzie hangarowym). Schemat wyraźnie pokazuje jednak, jak zbyt duża liczba Lightningów może sparaliżować ruch w hangarach okrętu. Na czas wykonywania misji humanitarnych i usuwania skutków klęsk żywiołowych na śmigłowcowcu mogłyby się z kolei pojawić w większej liczbie MV-22B, CH-53E/K i UH-1Y, za to bez AH-1Z i F-35B.

Jak zaznacza dokument, przy obecnych założeniach do 2025 roku US Marine Corps, mając 185 sztuk F-35B/C, stanie się największym w siłach morskich USA użytkownikiem myśliwców piątej generacji. Śmigłowcowce skonfigurowane jako lekkie lotniskowce nie dorównają wprawdzie swoim większym odpowiednikom pod względem dobowej liczby obsługiwanych misji. Lotniskowce typu Nimitz mogą generować w sposób stały od 140 do 160 lotów dziennie. Lotniskowce typu Gerald R. Ford – od 160 do 200 lotów dziennie. Śmigłowcowce typu America – zaledwie czterdzieści. Użyte we właściwym czasie i miejscu oraz z wyobraźnią mogą jednak stać się dla dużego lotniskowca wartościowym wsparciem lub zastępstwem.

(marines.mil)

materiały prasowe Lockheeda Martina