Podczepianie haubicy pod śmigłowiec CH-47 Chinook.