Irak przyjął wniosek Libii dotyczący pomocy w utylizacji broni chemicznej, którą dysponuje Trypolis. Iracki gabinet zgodził „zapewnić władzom libijskim konieczną pomoc techniczną w celu unicestwienia zapasów tejże broni, zgodnie z procedurami stosowanymi przez Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW)”.

Zdaniem irackich przedstawicieli mają oni bardzo duże doświadczenie w utylizacji tego rodzaju broni i ich pomoc Libijczykom może się przydać. Irak wykorzystał gazy bojowe przeciwko oddziałom irańskim, podczas wojny w latach 1980 – 1988. W 1983 roku doszło do użycia gazu musztardowego, w 1985 tabunu, który paraliżował układ nerwowy. 16 maja 1988 roku bomby z gazem musztardowym, sarinem i tabunem spadły na kurdyjskie miasto Halabdża.
Jednak w 2009 roku Irak stał się stroną Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej (CWC). Na jej mocy powołano Międzynarodową Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej, a Irak poddał się procedurze utylizacji broni będącej przedmiotem tej konwencji.

Narodowa Rada Tymczasowa Libii zobowiązała się do kontynuowania programu niszczenia swoich zapasów broni chemicznej. Według specjalistów z OPCW, Libia musi teraz przedstawić szczegółowy plan i datę zakończenia procesu zniszczenie wszystkich zgłoszonych materiałów. Powinno to nastąpić nie później niż do dnia 29 kwietnia 2012.

(www.defensenews.com)