Korea Południowa zwarła z firmą Textron Defense Systems umowę o wartości 190 milionów dolarów na dostawę dla koreańskich F-16C/D i F-15K bomb kasetowych CBU-105D/B ze statecznikami do niwelowania wpływu wiatru na trajektorię lotu oraz nowymi zapalnikami. Do grudnia 2016 roku Textron dostarczy 361 zapalników, zestawy szkoleniowe oraz osiemnaście zapasowych kompletów stateczników.

CBU-105 D/B jest ulepszoną wersją produkowanej od połowy lat osiemdziesiątych amunicji CBU-97. Mieściła ona w sobie dziesięć ładunków BLU-108, które z kolei zawierały po cztery pociski formowane wybuchowo i mogła porazić cele na obszarze sześćdziesięciu metrów kwadratowych. W końcówce lat dziewięćdziesiątych BLU-108 zmodernizowano dodając radiowysokościomierz i stosując ulepszone pociski o mieszanym zastosowaniu, dzięki czemu mogły być używane nie tylko przeciwko celom opancerzonym.

CBU-105 mogą porazić cele na obszarze 121 metrów kwadratowych. Zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować ryzyko powstania niewybuchu, ponieważ amerykańskie prawo zezwala na eksport amunicji kasetowej jedynie w wypadku osiągnięcia najwyżej jednego procenta niewypałów. Ponadto umowa zobowiązuje Koreańczyków do używania nowej amunicji jedynie na obszarach, gdzie jest całkowita pewność, że w pobliżu nie przebywają cywile. Koreańskie lotnictwo ma zamiar używać tych bomb do zwalczania wrogich pojazdów infrastruktury, a także okrętów wojennych.

(IHS Jane’s International Defence Review, fot. USAF)