Dzięki kilkudniowym mediacjom przywódców rodowo-plemiennych udało się zakończyć niedawny konflikt w mieście Abudwak w gobolu Galgaduud w centralnej Somalii. Po negocjacjach liderzy klanów zgodzili się na zawieszenie broni.

W wyniku samonakręcającej się spirali przemocy związanej z zemstą rodową śmierć poniosło ponad dziesięć osób. Jednocześnie kilkaset rodzin zmuszonych zostało do opuszczenia terenów objętych walkami. Aden Igal Hafa, członek lokalnej starszyzny, potwierdził podpisanie porozumienia kończącego okres walk.

Pertraktacje między głowami lokalnych rodów stanowią podstawową formę zażegnywania konfliktów w centralnej Somalii. Niestety w wyniku walki o dostęp do zasobów naturalnych i dobrych pastwisk miejscowe rody często uciekają się w rozwiązywaniu problemów do metod siłowych.

(shabellenews.com)

AU-UN IST / STUART PRICE