Po trzynastu latach obecności błękitnych hełmów na terytorium Wybrzeża Kości Słoniowej została oficjalnie ogłoszona data zakończenia operacji UNOCI. Siły międzynarodowe mają wycofać się z kraju do 30 czerwca tego roku. Decyzja spowodowana jest wzrostem stabilności i wprowadzeniem demokratycznych rządów.

Zarówno cywilny, jak i wojskowy personel pracujący pod egidą ONZ okazał się kluczowy dla odbudowy Wybrzeża Kości Słoniowej. Do najważniejszych zadań stojących przed błękitnymi hełmami należało dopilnowanie przestrzegania zawieszenia broni, ochrona ludności cywilnej oraz wsparcie podczas reintegracji do społeczeństwa byłych bojowników.

Wojna domowa, która wybuchła na Wybrzeżu Kości Słoniowej w 2004 roku, kosztowała życie kilku tysięcy osób i zmusiła kilkaset tysięcy do ucieczki z kraju. Po zakończeniu działań militarnych jednym z największych wyzwań było rozbrojenie oraz reintegracja społeczna ponad 70 tysięcy bojowników.

(un.org)

UN/ Ky Chung