Chińscy żołnierze z powodzeniem zakończyli drugi kurs rozminowywania, prowadzony dla pięćdziesięciu kambodżańskich żołnierzy sił pokojowych. Zespół dwunastu chińskich ekspertów wojskowych wykonał swoje zadanie w stu procentach, a podsumowanie odbyło się 8 stycznia 2014 roku.

Według pułkownika Sun Hui, szefa chińskich ekspertów, podczas sześciotygodniowego, intensywnego szkolenia Kambodżan uczono zarówno teorii dotyczących rozminowywania, jak i radzenia sobie z praktycznymi problemami na polach minowych. W programie znalazły się również zagadnienia związane z przeprowadzaniem operacji ratunkowych i humanitarnych.

Generał Ton Saly, zastępca dyrektora generalnego Instytutu Sił Pokojowych, Powojennego Oczyszczania z Min i Niewybuchów, wyraził wdzięczność dla rządu chińskiego i Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej za pomoc w zwiększaniu umiejętności kambodżańskich wojskowych.

Poinformował również, że w najbliższej przyszłości nowo wyszkoleni żołnierze wezmą udział w jednej z operacji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tego rodzaju ma wielkie znaczenie i jest nadzieją na zwiększanie kambodżańskiego udziału w misjach pokojowych, a także wykorzystywanie potencjału sił dedykowanych w sposób najwłaściwszy, dostosowany do charakteru prowadzonych przez ONZ misji.

(armyrecognition.com)