Z inicjatywy Ahmada Kamila, przewodniczącego Departamentu do spraw Pokoju, Mediów i Dobrych Rządów, odbyła się w Dżalalabadzie konferencja wodzów plemion zamieszkujących wschodni Afganistan. Celem spotkania było promowanie pokoju i doprowadzenie do zbliżenia między tradycyjnymi elitami a władzami regionalnymi.

W konferencji udział wzięli członkowie starszyzn z prowincji Nangarhar, Kunar, Laghman i Nuristan. Zaproszeni zostali także gubernatorzy prowincji, jednak wszyscy poza Mohammadem Gulabem Mangalem, gubernatorem Nangarharu, odmówili przyjazdu. Inicjatywa spotkania spotkała się z pełnym poparciem przewodniczącego Rady Plemion Lal Agh Kakara, który stwierdził, że w obliczu niestabilności wschodniego Afganistanu każda próba osiągnięcia porozumienia zasługuje na wsparcie.

Uczestnicy spotkania wydali oświadczenie w formie dwudziestopunktowej rezolucji wzywającej plemiona do współpracy, pokoju i walki z ekstremizmem.

Zobacz też: Chińskie wojska w Afganistanie?

(pajhwok.com)

U.S. Army / Staff Sgt. Teddy Wade