Deputowany do irackiego parlamentu oraz członek komisji do spraw bezpieczeństwa i obrony, Muhammad Taha Shiwan, oskarżył Ukrainę o dostarczanie niskiej jakości pojazdów opancerzonych oraz złamanie terminów dostaw, które zostały ustalone na podstawie umowy podpisanej w 2009 roku.

Jeszcze niedawno pojawiły się informacje, które donosiły o usatysfakcjonowaniu strony irackiej z realizowanego kontraktu. Iraccy przedstawiciele byli zadowoleni już podczas testów w zakładach producenta. Efektem jest obopólna zgoda co do kontynuowania wzajemnej współpracy militarnej. Jak zaznaczył iracki ambasador na Ukrainie, Bagdad i Kijów przygotowują się do podpisania międzyrządowego porozumienia dotyczącego współpracy wojskowo-technicznej między obu państwami.

Zdaniem parlamentarzysty, sprawy przybierają zupełnie inny obrót. Śledztwo w sprawie ukraińskich dostaw broni do Iraku ujawniło duże nadużycia przy realizacji trzeciej części umowy. Wszystkie dotychczas dostarczone pojazdy BTR-4E są bardzo stare oraz zardzewiałe, co czyni je dysfunkcjonalnymi.

Iracki parlament wezwał rząd do utworzenia specjalnej komisji do zbadania umowy z Ukraińcami i ewentualnego wyciągnięcia konsekwencji. Jednym z pierwszych, którzy złożą wyjaśnienia będzie iracki minister obrony Saadoun al-Dulaimi.

Należy przypomnieć, iż to nie pierwszy tego rodzaju problem z tym kontraktem. Podobne zostały już odnotowane w 2010 oraz 2012 roku przy okazji dostaw dwóch innych transz.

Pod koniec grudnia 2010 roku Irakijczycy zrezygnowali z odbioru ukraińskich transporterów z powodu zamontowania na nich wadliwych armat kalibru 30 mm, które przy próbie wystrzału zacinały się. Strona iracka miała również zastrzeżenia co do silników tych pojazdów. Problem był poważny, bowiem grożono zerwaniem kontraktu. Jednak nieporozumienia zostały wyjaśnione i wyznaczono nowy termin realizacji kontraktu.

Natomiast w 2012 roku stwierdzono brak pełnej integracji uzbrojenia z Systemem Kierowania Ogniem (SKO) oraz dużą awaryjność automatycznej armaty ZTM-1 kalibru 30 mm. Także i w tym przypadku po nieznacznych opóźnieniach i wyeliminowaniu błędów dostawy zostały wznowione.

(en.rian.ru)