Ukraina przygotowuje się do wysłania do Iraku następnej partii czterdziestu nowych transporterów opancerzonych BTR-4. Jest to kolejny etap realizacji kontraktu zawartego w 2009 roku. Na jego mocy Ukraińcy zobowiązali się do wyprodukowania czterystu dwudziestu egzemplarzy w różnych wersjach (klasyczna, pomocy technicznej, medyczna). Wartość kontraktu to 457 milionów dolarów za wszystkie pojazdy.

Wszystkie dotychczas wysłane egzemplarze wyprodukowano w ukraińskich zakładach Morozowa w Charkowie. Pierwszą partię BTR-4 (dwadzieścia sześć pojazdów) przekazano 20 kwietnia 2011 roku. Druga liczyła sześćdziesiąt dwa egzemplarze, w tym pojazdy bojowe wyposażone w działko Parus kalibru 30 mm. Załadowana została we wrześniu 2012 roku, a do odbiorcy trafiła w październiku.

W Iraku sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach terenowych, a sami Irakijczycy są usatysfakcjonowani realizowanym kontraktem. Iraccy przedstawiciele byli zadowoleni już podczas testów w zakładach producenta. Efektem jest obopólna zgoda co do kontynuowania wzajemnej współpracy militarnej. Jak zaznaczył iracki ambasador na Ukrainie, Bagdad i Kijów przygotowują się do podpisania międzyrządowego porozumienia dotyczącego współpracy wojskowo-technicznej między obu państwami.

Kolejnym użytkownikiem ukraińskiego pojazdu opancerzonego BTR-4 będzie Kazachstan. Oba państwa podpisały stosowne porozumienie na targach Kadex2012. Zakłada ono wspólną produkcję sprzętu tego typu. Kazachstan otrzyma sto takich maszyn. Wartość kontraktu oscyluje wokół kwoty 150 milionów dolarów.

(armyrecognition.com)