Systematyczna rozbudowa sprawia, że chińska marynarka wojenna z roku na rok zwiększa swój stan posiadania. Według ostatniego raportu Kongresu Stanów Zjednoczonych już niedługo Chiny uzyskają przewagę liczebną nad US Navy.

Stan amerykańskiej marynarki wojennej w ostatnich latach wahał się między 275 a 290 okrętami. Jeżeli jednak utrzymana zostanie polityka cięć wprowadzona przez administrację prezydenta Obamy, liczba ta może spaść do 240 jednostek. Tymczasem zdaniem twórców raportu Marynarka Wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej może do roku 2020 osiągnąć liczebność 351 jednostek.

Nie tylko to wywołuje zaniepokojenie w Waszyngtonie. Stale rośnie liczba nowoczesnych systemów uzbrojenia i okrętów, w tym z lokalnym odpowiednikiem systemu Aegis. Szczególne obawy budzą znajdujące się w budowie krążowniki typu 055. Jedynym polem, na którym utrzymuje się bezsprzeczna amerykańska przewaga, to okręty lotnicze. W dającej się przewidzieć przyszłości US Navy planuje zachować w służbie jedenaście lotniskowców, w porównaniu z czterema, na dodatek mniejszymi, deklarowanymi przez Chiny. Ponadto Chińczykom cały czas nie udało się sformować kompletnej pokładowej grupy lotniczej.

(scout.com; fot. Navy Office of Legislative Affairs)

Navy Office of Legislative Affairs