Amerykańskie siły powietrzne wydały zakaz przewożenia ludzi i ładunków przez latające cysterny KC-46A Pegasus. Zakaz wydano po odkryciu w czasie prób operacyjnych, że zainstalowane w podłodze mocowania siedzeń i ładunków samoczynnie się otwierają.

W komunikacie siły powietrzne informują, że przed każdym lotem załoga samolotu dokładnie sprawdzała zamknięcie wszystkich mocowań, a następnie dokonywała rutynowych kontroli już w czasie lotu. Mimo tych środków zabezpieczających niektóre z uchwytów się otwierały. Na szczęście ani razu ładunek się nie przesunął i nie istniało zagrożenie dla samolotu i załogi.

Chociaż głównym zadaniem KC-46A jest tankowanie w powietrzu, samolot może także przewozić pięćdziesięciu ośmiu pasażerów lub osiemnaście palet lotniczych 463L. Siedzenia pasażerskie są montowane na paletach mocowanych do podłogi samolotu. Zamontowane w podłodze uchwyty mają zabezpieczać palety z ładunkiem lub pasażerami przed przesuwaniem się w czasie lotu, co wpływa na zmianę środka ciężkości samolotu i zagraża bezpieczeństwu.

Usterka została zaliczona do kategorii pierwszej. Usterki pierwszej kategorii grożą śmiercią lub poważnymi obrażeniami dla ludzi, mogą skutkować zniszczeniem sprzętu, w znacznym stopniu ograniczają możliwości bojowe sprzętu lub grożą wstrzymaniem produkcji. W tej chwili KC-46A boryka się z czterema usterkami pierwszej kategorii. Siły powietrzne pracują z Boeingiem nad ich rozwiązaniem.

Poza kwestią mocowań dwie usterki dotyczą systemu wizyjnego służącego do kontrolowania wysięgnika tankującego. Przy pewnych kątach padania promieni słonecznych obraz w kamerach staje się rozmyty lub całkowicie czarny. Ponadto występują problemy z jakością obrazu, co w czasie prób doprowadziło do niezamierzonego dotknięcia boomem do elementów samolotów pobierających paliwo. Czwartą usterką pierwszej kategorii jest zbyt duża sztywność boomu, co powoduje problemy w próbach podłączenia się do lżejszych samolotów.

Problemy z kamerami są wynikiem błędów producenta. Problemy z boomem zostały uznane za niedopatrzenie po stronie sił powietrznych, które nie określiły tego parametru w wymaganiach technicznych. Nie wiadomo jeszcze, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za otwierające się zaczepy w podłodze.

Zobacz też: Czy Pentagon potrzebuje latającego motocykla?

(flightglobal.com)

Boeing / John D. Parker