Zgodnie z oświadczeniem kazachskiego Ministerstwa Obrony wojsko stanie się w pełni zawodowe w 2016 roku. Obecnie siły zbrojne tego kraju mają charakter mieszany. Składają się z 65% żołnierzy zawodowych, resztę stanowią poborowi. – W bieżącym roku do wojska trafiło około 12 tysięcy mężczyzn, ale ta liczba będzie się stopniowo zmniejszać – powiedział wiceminister obrony i szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Saken Żasuzakow. Według niego w 2016 roku już 99% armii będą stanowić żołnierze zawodowi.

Działania reorganizacyjnie nie będą bezproblemowe. W Kazachstanie pobór do wojska nadal cieszy się dużym powodzeniem, przede wszystkim wśród biednej ludności wiejskiej, dla której armia jest niekiedy jedynym wyjściem. Jeszcze w tym roku podczas wiosennego poboru chęć służby w armii wykazało 15 tysięcy mężczyzn. Armia zawodowa nieodzownie wiąże się z redukcją liczy etatów. Żasuzakow twierdzi, że to nie powinno być problemem, a zmiany są koniecznością. Co więcej, już na samym początku zmian do służby zawodowej zgłosiło się prawie 7 tysięcy mężczyzn.

(en.rian.ru)