W pierwszą rocznicę ustanowienia blokady morskiej Kataru przez Arabię Saudyjską, Bahrajn, Egipt i Zjednoczone Emiarty Arabskie minister obrony Kataru, Chalid ibn Muhammad al-Atijja, udzielił wywiadu oficjalnemu czasopismu resortowemu At-Talaja. Znamienna jest deklaracja o chęci pełnoprawnego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i określenie Kataru jako kraju plasującego się najwyżej pod względem jakości uzbrojenia w regionie.

– Katar stał się jednym z najważniejszych państw sojuszniczych NATO i będziemy dążyć do pełnego członkostwa w sojuszu – oświadczył minister. – Nasza wizja jest jasna.

Oświadczenie sojuszu w sprawie włączenia Kataru do organizacji wydaje się jednak nie pozostawiać cienia wątpliwości. Opiera się ono na literalnym rozumieniu traktatu, zgodnie z którym do członkostwa można zaprosić jedynie państwo europejskie. Niemniej NATO podkreśla, że Katar pozostaje ważnym i stałym partnerem sojuszu.

Akcesja Kataru do NATO wymagałaby zmiany postanowień traktatowych z 4 kwietnia 1949 roku, gdyż członkostwo przewidziane jest tylko dla państwa tak zwanego obszaru traktatowego, czyli strefy północnoatlantyckiej. Brzmienie artykułu 10 Traktatu Waszyngtońskiego jest następujące: „Strony mogą, za jednomyślną zgodą, zaprosić do przystąpienia do niniejszego Traktatu każde inne państwo europejskie będące w stanie popierać zasady niniejszego Traktatu i przyczyniać się do bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego”. Samo w sobie wyklucza on przyjęcie Kataru w poczet członków paktu.

Intensyfikację współpracy z Katarem datuje się od utworzenia Stambulskiej Inicjatywy Współpracy (ICI) w roku 2004. Jej celem jest utrzymywanie bliższych stosunków z państwami Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza z członkami Rady Współpracy Zatoki (GCC), w skład której wchodzi Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Doha coraz częściej podkreśla potencjalną rolę katarskiego terytorium dla operacji Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i obrony rakietowej. W ramach współpracy na linii Sojusz Północnoatlantycki–Katar wymienia się zwalczanie piractwa i finansowanie tych działań. W styczniu podpisano kolejne porozumienie dotyczące wymiany tajnych informacji z państwami NATO.

Zobacz też: NATO zapewni obronę powietrzną Czarnogóry

(gulfnews.com, defenseworld.net)

USAF / Senior Master Sgt. Adrian Cadiz