Kanadyjskie siły zbrojne i departament obrony narodowej wydały wspólny komunikat na temat przyszłości narodowego programu budowy okrętów wojennych (Canadian Surface Combatant), które będą miały zastąpić w służbie niszczyciele typu Iroquois i fregaty typu Halifax.

Program znajduje się obecnie we wczesnej fazie definiowania potrzeb marynarki oraz określania innych parametrów wyjściowych, jak koszty czy czas realizacji, a także określenia potencjalnych problemów celu ich uniknięcia. Następnie, na podstawie opracowanych materiałów, marynarka wojenna oceni ryzyka i sposoby ich rozwiązania. Kolejny etapem będzie zaprojektowanie okrętów i rozwój ich konstrukcji.

Kluczowym elementem będzie takie zaprojektowanie okrętów, żeby cechowały się jak najlepszą relacją koszt-efekt. Dlatego już na bardzo wczesnym etapie prac rząd będzie prowadził dialog z przemysłem stoczniowym, konstruktorami okrętów oraz firmami odpowiadającymi za systemy bojowe. Ścisła współpraca będzie trwać przez cały czas realizacji programu, dzięki czemu nie powinno dojść do znacznego przekroczenia budżetu.

Realizacja programu może potrwać nawet kilka dekad, a ciągłe pilnowanie harmonogramu oraz poszukiwanie metod skrócenia poszczególnych faz bez utraty jakości, ma zapewnić jego sprawną realizację.

(defense-aerospace.com, fot. Maciej Hypś, konflikty.pl)

Maciej Hypś, konflikty.pl