Rząd Kanady po raz kolejny odłożył w czasie plan zakupienia gąsienicowych wozów bojowych – close combat vehicles, pojazdów konstrukcyjnie zbliżonych do szwedzkiego CV90 czy naszego Andersa.

W przetargu, którego wartość ocenia się na dwa miliardy dolarów, o zwycięstwo ubiega się pięć przedsiębiorstw: Artec, BAE, GD, Nexter i Rheinmetall. Jak ustaliła kanadyjska prasa, to ich konstrukcje spełniają wymagania postawione przez Kanadę. Zamówienie ma opiewać na 108 CCV z opcją na dalszych 30. Przetarg jednakże ciągnie się od 2009 roku (a pierwsze decyzje w jego sprawie podjęto już w marcu roku 2008) i bez przerwy napotyka opóźnienia.

CCV mają stanowić uzupełnienie Leopardów w kanadyjskich wojskach pancernych. W założeniach przetargowych wyszczególniono masę bojową 25–45 ton oraz zapewnienie szczególnie skutecznej ochrony przed minami oraz improwizowanymi ładunkami wybuchowymi.

(army-technology.com, .forces.gc.ca)