30 września zwodowano nowy okręt zwiadu elektronicznego. Budową zajmowała się stocznia Siewiernaja Wierf w Sankt Petersburgu. Jurij Iwanow to jednostka prototypowa, reprezentująca projekt 18280. Okręt miał wejść do służby w grudniu 2012 roku, jednak termin okazał się nazbyt optymistyczny. Rozpoczęta w grudniu 2004 roku budowa natrafiała na kolejne przeszkody. Najpoważniejszymi były problemy z układem napędowym 5DRA z silnikami wysokoprężnymi 11D42 z zakładów w Kołomnie.

Jurij Iwanow to okręt rozpoznawczy projektu 18280 o długości 95 metrów, szerokości 16 metrów i wyporności 4 tysięcy ton. Zdaniem producenta odznacza się wysoką uniwersalnością, automatyzacją oraz integracją systemów pokładowych. – Okręt zasili Flotę Północną rosyjskiej marynarki wojennej, po tym jak przejdzie wymagane testy akceptacyjne – powiedział szef sztabu Wojenno-Morskogo Fłota, Aleksander Tatarinow. Prawdopodobnie nastąpi to dopiero w końcu 2014 roku. Zadaniem jednostki będzie zbieranie danych o obcych systemach przeciwrakietowych. Do tego służyć będą zamontowane na okręcie urządzenia pozwalające na nasłuch i analizę informacji przesyłanych w eterze (SIGINT i COMINT). Pierwszy system zapewni szeroko pojęte rozpoznanie radiowe, a drugi rozpoznanie widma elektromagnetycznego pod kątem wykrycia, przechwytu i namierzenia źródeł telekomunikacji.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony zleciło stoczni Siewiernaja Wierf budowę drugiego okrętu tego typu, który zarazem stanie się pierwszym egzemplarzem seryjnym. Położenie stępki zaplanowano na 14 listopada 2013 roku. Okręt będzie nosić nazwę Iwan Churs, a jego przyjęcie do służby przewidziano na 2016 rok. Podobnie jak Jurij Iwanow będzie się charakteryzował wielozadaniowością.

(en.rian.ru)