Prezentacja pierwszego F-35 Lightning II (wersji STOVL) dnia 18 grudnia 2007 roku. Przemawia generał James Conway, ówczesny dowódca Korpusu Piechoty Morskiej.