Izraelskie Siły Obronne postanowiły odłożyć w czasie utworzenie osobnego dowództwa cybernetycznego, które miałoby zajmować się działaniami ofensywnymi i defensywnymi w sieci. Zamiast tego wzmocnieniu ulegnie nowa doktryna pozyskiwania i przetwarzania danych wywiadowczych, która ma nadążać za zmieniającymi się wymaganiami środowiska bezpieczeństwa.

Według wysoko postawionego urzędnika izraelskich sił zbrojnych domena kontrwywiadu w cyberprzestrzeni zostanie przeniesiona do wydziału łączności Izraelskich Sił Obronnych, który będzie również odpowiedzialny za budowę i ochronę sieci komputerowych. Natomiast gromadzenie wszelkich innych danych wywiadowczych i ich przetwarzanie pozostanie w gestii wydziału wywiadu. Przewodnią ideą będzie stworzenie jedności pomiędzy ludźmi, którzy budują wojskową sieć informatyczną i tymi, którzy jej bronią.

Decyzja została zatwierdzona 20 grudnia 2016 roku przez szefa sztabu Izraelskich Sił Obronnych, generała dywizji Gadiego Eisenkotta. Stanowi niejako odwrócenie procesu zapoczątkowanego w lipcu ubiegłego roku i jest częścią wieloletniego planu Gideon (zobacz: Elitarne jednostki specjalne Izraela łączą siły), którego jednym z celów jest stworzenie zunifikowanego centrum ofensywnych i defensywnych działań w cyberprzestrzeni. Według pierwotnych planów miało ono powstać w ciągu dwóch lat od momentu podjęcia decyzji, czyli od lipca 2015 roku.

Dwa miesiące temu Eisenkott poinformował o powołaniu wielodyscyplinarnego zespołu, który miał zająć się opracowaniem szans i zagrożeń związanych z planowanym utworzeniem wojskowego dowództwa cybernetycznego. Wojsko miało jednak wyrazić pewne zaniepokojenie zbyt szybkim postępem zakładanych zmian. W związku z powyższym zdecydowano się na odłożenie w czasie działań praktycznych w sprawie utworzenia dowództwa cybernetycznego. Wszelkie plany będą ponownie omawiane w późniejszym terminie.

Zobacz także: Iran wdroży system alarmowania na wypadek ataku cybernetycznego

(jerusalempost.com; na zdjęciu generał Eisenkott, z prawej, w towarzystwie generała Jaira Golana i ministra Ehuda Baraka)

Israel Defense Forces na licencji Creative Commons BY–SA 2.0