Dowódca irańskiej marynarki wojennej, kontradmirał Hosejn Chanzadi, powiedział, że budowa okrętów podwodnych wyposażonych w napęd jądrowy jest jednym z priorytetów Teheranu. Podkreślił, że żaden z paktów międzynarodowych nie zakazuje korzystania z energii jądrowej używanej do celów pokojowych, ale szeroko rozumiany pokój nie może istnieć bez wzmocnienia potencjału obronnego. Wypowiedz Chanzadiego oznacza, że Iran po raz kolejny przypomina o utrzymujących się planach skonstruowania napędu nuklearnego dla tamtejszych okrętów.

Wola polityczna jest więc niezmienna, a kłopoty może sprawić jedynie bariera techniczna. Po raz kolejny mamy do czynienia z podaniem jedynie ogólników bez wskazania na konkretne terminy lub stan programu.

– Byłoby to zaniedbaniem, jeśli nie myślelibyśmy o zastosowaniu napędu jądrowego na okrętach podwodnych, gdyż ministerstwo obrony ma potencjał instalacji napędu tego rodzaju nawet na okrętach większych niż Fateh [na zdjęciu] – powiedział kontradmirał Chanzadi. – Stanowisko Islamskiej Republiki Iranu wobec energii jądrowej jest jasne i określone, a przywódca rewolucji islamskiej wielokrotnie podkreślał jej pokojowy charakter.

Napęd nuklearny montowany jest zwykle na lotniskowcach lub strategicznych okrętach podwodnych, które są nosicielami pocisków balistycznych i których zadaniem jest autonomiczne działanie w głębinach mórz i oceanów. Iran takich okrętów – przynajmniej na razie – nie ma.

Plany pozyskania napędu nuklearnego dla jednostek nawodnych i podwodnych irańskiej marynarki ogłosił prezydent Iranu Hassan Rouhani w grudniu 2016 roku. Pod egidą Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (IOEA) miał powstać lokalny napęd nuklearny dla transportu morskiego. Nie sprecyzowano wówczas, w jakich jednostkach – cywilnych czy wojskowych – będzie montowany.

W marcu 2018 roku inspektorzy Międzynarodowej Organizacji Energii Atomowej (IAEA) otrzymali informację, że Teheran zamierza konstruować reaktory jądrowe do zastosowania na okrętach wojennych. Prawdopodobnie tamtejsi naukowcy stosować będą paliwo nuklearne wzbogacone do 3–5% czystości. W ubiegłym roku szef IOEA Ali Akbar Salehi stwierdził, że Iran osiągnął znaczny postęp w badaniach nad napędem wykorzystującym paliwo nuklearne.

Marynarka wojenna Islamskiej Republiki Iranu i marynarka wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dysponują obecnie trzydziestoma czterema okrętami podwodnymi. Na żadnym z nich nie zainstalowano do tej pory napędu nuklearnego.

W latach 1992–1996 Iran przyjął do służby trzy rosyjskie okręty podwodne projektu 877EKM (w Iranie klasyfikowane jako typ Taregh). W 2007 roku w linii zaczęły pojawiać się miniaturowe okręty podwodne typów Ghadir i Nahang, które pływają w płytkich wodach przybrzeżnych. Raporty o liczbie używanych Ghadirów donoszą, że jest ich od 10 do 21. Trzy lata temu amerykańskie Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej oszacowało, że Iran posiadał 14 takich okrętów podwodnych.

Zobacz też: Amerykanie zaatakowali Iran w cyberprzestrzeni

(presstv.com, navyrecognition.com)

Mehr News, na licencji CC BY 4.0