Podczas spotkania indyjskiej minister spraw zagranicznych Sushmy Swaraj z jej odpowiednikiem z Afganistanu Salahuddinem Rabbanim podkreślono dwustronną wolę zacieśnienia relacji wojskowych między oboma krajami. Nowe Delhi w ramach pogłębiania współpracy ma zrealizować 116 projektów rozwojowych w trzydziestu jeden afgańskich prowincjach.

Podczas rozmów indyjscy dyplomaci zaznaczali, że nadrzędnym celem rozwoju relacji ma być działanie na rzecz wszystkich Afgańczyków i budowa lepszego, stabilniejszego i bezpieczniejszego kraju. Podczas omawiania kwestii wspólnej walki z terroryzmem wielokrotnie czyniono aluzje do Pakistanu jako prawdziwego źródła destabilizacji regionu. Należy jednak podkreślić, że nie został on wymieniony wprost jak zagrożenie dla pokoju w tej części świata.

W ciągu ostatnich piętnastu lat rząd Indii przeznaczył ponad 2 miliardy dolarów amerykańskich na pomoc w odbudowie Afganistanu. Do najważniejszych projektów, obok infrastrukturalnych, należało wsparcie szkoleniowe dla sił porządkowych podległych rządowi w Kabulu. Wdzięczny za okazywaną przychylność minister Rabbani potwierdził całkowite poparcie swojego rządu dla wysiłków Indii w uzyskaniu członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz nadzieję na umożliwienie Afganistanowi przyłączenia się do Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Zobacz też: Reforma indyjskich sił zbrojnych

(ndtv.com)

Panky2sharma