Niemiecka spółka IBD Deisenroth Engineering, specjalizująca się w produkcji pancerzy dla pojazdów opancerzonych, zaprezentowała nowy aktywny system ochrony: SMART-PROTech. Wizja systemu (na zdjęciu) wyraźnie pokazuje nowe komponenty (kolor czerwony) w porównaniu z pancerzem pasywnym (kolor niebieski). Instaluje się je na zewnątrz pojazdu-nosiciela.

System przeznaczony jest dla czołgów i wozów opancerzonych, aby zapewnić ochronę przed pociskami z głowicami tandemowymi. Produkcja i integracja SMART-PROTech ma być niedroga, zaś system ma cechować się wysoką skutecznością. Jego konstrukcja ma nie mieć wad systemów aktywnych, które na dodatek nie są akceptowane we wszystkich krajach.

W skład nowego systemu wchodzą moduły zawierające czujnik i jeden lub dwa antypociski. Ich liczba zmienia się i zależy od rozmiaru i umiejscowienia modułu. Biorąc po uwagę kształt modułu, jeden ładunek umieszczono skośnie do góry, drugi zaś skośnie w dół. SMART-PROTech nie reaguje na pociski małego i średniego kalibru, z którymi ma poradzić sobie pancerz pasywny. Dodatkowo każdy element wyposażono w lekką osłonę, która ma zapobiegać uszkodzeniom mechanizmu z zewnątrz.

W przypadku trafienia pojazdu głowicą tandemową tak zwany prekursor powinien być zneutralizowany przez pancerz pasywny. Uderzenie pocisku ma doprowadzić do wyzwolenia ładunku i zniszczenia głowicy głównej.

Osobną kwestią pozostaje masa pojazdu, która nie może być zbyt duża, aby znacznemu pogorszeniu nie uległ stosunek mocy do masy, a tym samym mobilność na polu walki. Zdaniem przedstawicieli spółki IBD masa całkowita pojazdu nie ulegnie zasadniczemu wzrostowi, gdyż stosowane moduły są ceramiczne i dostosowane do kształtu pancerza.

SMART-PROTech ma za sobą wymagające testy, zaś specjaliści IBD twierdzą, że spisał się bardzo dobrze w starciu z różnymi zestawami przeciwpancernymi. Kierownictwo spółki jest w trakcie rozmów z producentami platform opancerzonych, aby znaleźć chętnego na przeprowadzenie prób systemu ochrony czołgów na konkretnym typie pojazdu.

Zobacz też: Przeciwczołgowy Sidewinder z Iranu

(materiały prasowe IBD Deisenroth Engineering)

materiały prasowe IBD Deisenroth Engineering