Niemiecki niszczyciel min Homburg (M 1069) typu Frankenthal dołączy do 1. Stałego Zespołu Przeciwminowego NATO (Standing NATO Mine Counter Measures Group 1, SNMCMG 1). Okręt wyjdzie z portu macierzystego w Kilonii 4 września i będzie przebywał w zespole do 1 grudnia.

Homburg należy do 3. Dywizjonu Trałowców. Dwa dni po wyjściu z portu jednostka pod dowództwem komandora podporucznika Martina Klausa dołączy do reszty NATO-wskiego zespołu w Rotterdamie. Zespół będzie wykonywał zadania przeciwminowe na Morzu Północnym i Bałtyku. W ramach ciągłej operacji „Sandy Coast” zespół będzie wykrywał i niszczył niewybuchy z obu wojen światowych, a także weźmie udział w manewrach „Trident Juncture”.

NATO dysponuje czterema wielonarodowymi stałymi zespołami okrętów. Dwa z nich pełnią zadania przeciwminowe, a dwa są ogólnego przeznaczenia. Wszystkie odgrywają rolę odstraszającą i rozpoznawczą.

Zobacz też: Zespół Przeciwminowy NATO w Gdańsku

(navaltoday.com)

Maciej Hypś, Konflikty.pl