W wyniku znacznego wzrostu zaangażowania w październiku ubiegłego roku Gruzja ma obecnie w Afganistanie ponad 1500 żołnierzy, co czyni to państwo najlepszym pod względem rozmieszczonych sił krajem partnerskim NATO. Ponadto liczebność gruzińskiego kontyngentu sprawia, że jest piątym największym uczestnikiem misji w Afganistanie.

Początek gruzińskiego zaangażowania w działaniach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) w Afganistanie datuje się na 2004 rok. Wstępnie kontyngent gruziński w ramach ISAF liczył 800 żołnierzy. Obszarem odpowiedzialności jest południowo-wschodnia część Afganistanu, głównie prowincja Helmand.

Uznanie dla poświęcenia gruzińskich żołnierzy wyraził sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Podczas ostatniego posiedzenia ministrów obrony Komisji NATO-Gruzja, które odbyło się 5 czerwca 2013 roku, powiedział, że sojusz jest bardzo wdzięczny za aktywne uczestnictwo w stabilizacji Afganistanu. Według sekretarza generalnego należy podkreślić profesjonalizm i odwagę gruzińskich żołnierzy.

Gruziński kontyngent jest uznawany za jeden z głównych gwarantów stabilności i pokoju w tym regionie. W prowincji Helmand stacjonują dwa bataliony piechoty, które służą razem z siłami Stanów Zjednoczonych. Ponadto na siły gruzińskie w Afganistanie składają się pluton piechoty w Kabulu, personel medyczny w ramach Litewskiego Zespołu Odbudowy (PRT) w prowincji Ghor, a także duża liczba oficerów pełniących służbę w różnych miejscach. Poza funkcjami militarnymi, czyli patrolowaniem, usuwaniem przydrożnych ładunków wybuchowych i ochroną miejscowej ludności, gruzińscy żołnierze odgrywają istotną rolę w zabezpieczaniu oraz niesieniu pomocy humanitarnej i medycznej miejscowej ludności. Osobnym zadaniem jest tak zwane dotarcie do serc i umysłów mieszkańców prowincji Helamand poprzez codzienną pomoc oraz promocję demokracji i samorządności w Afganistanie.

Co więcej, Gruzja wyraziła gotowość do dalszego wspierania rozwoju afgańskich sił bezpieczeństwa. Tym samym po zakończeniu misji ISAF pod koniec 2014 roku i wycofaniu sił Sojuszu Północnoatlantyckiego Gruzini pozostaną, aby pomagać władzom tego kraju w zapewnianiu bezpieczeństwa i szkolić tamtejsze oddziały stanowiące namiastkę sił zbrojnych. Ponadto gruziński rząd zobowiązał się do finansowego wsparcia przyszłego rozwoju afgańskich sił bezpieczeństwa.

(nato.int)