30 września w siedzibie Fabryki Broni Łucznik zostały podpisane aneksy do dwóch umów na dostawy broni strzeleckiej dla Wojska Polskiego. Zwiększają one zamówienia na karabinki MSBS Grot i pistolety Vis 100.

Pierwszy aneks dotyczy umowy z września 2017 roku na dostawę karabinków MSBS Grot dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Pozwala on na dostawy 18 tysięcy sztuk broni. Zamówienie ma zostać zrealizowane w latach 2020–2022. Drugi aneks dotyczy umowy z grudnia 2018 roku na dostawy pistoletów samopowtarzalnych Vis 100. Daje on prawo Fabryce Broni do zwiększenia liczby wyprodukowanych pistoletów z 1300 do ponad 3000 sztuk do końca 2019 roku. Łącznie do 2022 roku Fabryka Broni dostarczy do Sił Zbrojnych prawie 20 tysięcy Visów 100.

– Podpisanie umów potwierdza skuteczność Polskiej Grupy Zbrojeniowej w dostarczaniu Siłom Zbrojnym RP najwyższej jakości uzbrojenia – powiedział Witold Słowik, prezes zarządu PGZ. – Karabinki Grot i pistolety Vis 100 to produkty światowej klasy. Jesteśmy dumni, że polscy żołnierze doceniają jakość naszego sprzętu, czego efektem są coraz większe zamówienia zarówno w Fabryce Broni, jak również innych spółkach grupy. To potwierdza kompetencje naszych zakładów i zaufanie, jakie pokładają w nas Siły Zbrojne RP oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Karabinek MSBS Grot to broń opracowana przez Fabrykę Broni Łucznik i Wojskową Akademią Techniczną. System umożliwia tworzenie różnych konfiguracji broni w układach kolbowych i bezkolbowych. Budowa modułowa pozwala na tworzenie szeregu rozwiązań konstrukcyjnych w oparciu o elementy bazowe (zespół lufy, zespół komory zamkowej, zespół suwadła) i szybką modyfikację broni przez użytkownika w zależności od potrzeb. MSBS Grot charakteryzuje się pełnym dostosowaniem dla użytkowników prawo- i leworęcznych.

Pistolet Vis 100 to nowa konstrukcja Łucznika, nawiązująca nazwą do pistoletu wz. 35 Vis wytwarzanego przez Fabrykę Broni w latach 1936–1939 (liczba 100 jest nawiązaniem do wprowadzenia broni w setną rocznicę odzyskania niepodległości). Pistolet jest efektem prac prowadzonych od 2013 roku przy konstrukcji PR-15 Ragun i stanowi jeden z elementów wchodzących w skład Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki „Tytan”.

Zwiększenie dostaw broni jest możliwe dzięki unowocześnieniu parku maszynowego Łucznika. W ciągu ostatnich dwóch lat spółka kupiła i uruchomiła około siedemdziesięciu urządzeń precyzyjnych, z czego większość to sterowane numerycznie centra frezarskie i tokarskie.

Zobacz też: Portugalia kupuje broń strzelecką

(Informacja prasowa)

Polska Grupa Zbrojeniowa