W 2021 roku dowództwo francuskich wojsk lądowych zamierza wysłać pierwsze kołowe transportery opancerzone Griffon VBMR (Véhicule Blindé Multi-Rôles) na misje zagraniczne. Pojazdy pochodzić będą z 3. Pułku Piechoty Morskiej (3e Régiment d’infanterie de Marine) z Vannes. W październiku przed Zgromadzeniem Narodowym szef sztabu wojsk lądowych, generał Thierry Burkhard,
zapewnił, że w 2021 roku powstanie też pierwsza batalionowa grupa bojowa GTIA (Groupement Tactique Interarmes).

Jej podstawę będą stanowić dwie kompanie piechoty 3. Pułku Piechoty Morskiej. Już w lutym żołnierze odbiorą partię dziesięciu Griffonów VBMR. W przyszłym roku stan będzie uzupełniony do trzydziestu pojazdów w wersji VTT Félin, czyli transportowej dla dziesięcioosobowej drużyny.

Nie sprecyzowano jeszcze, w którym regionie pojawią się pierwsze pojazdy tego typu, choć nieoficjalnie wskazuje się, że będzie to Sahel, gdzie trwa operacja „Barkhane”. Biorąc pod uwagę zaangażowanie Francuzów na mapie świata, raczej nie będzie to wielkim zaskoczeniem.

W ostatnim czasie dwudziestu czterech żołnierzy, w tym ośmiu kierowców i szesnastu instruktorów pułkowych, rozpoczęło szkolenie podczas kursu przeprowadzonego przez żołnierzy 1. Pułku Szaserów Afrykańskich (1er Régiment de Chasseurs d’Afrique), stacjonującego w Canjuers w Prowansji w południowo-wschodniej Francji. Pierwsi kierowcy otrzymają certyfikaty po dwudziestu dniach zajęć teoretycznych i praktycznych. Instruktorzy zakończą szkolenie w połowie stycznia. Następnie zajmą się szkoleniem dwóch kompanii z 3. Pułku Piechoty Morskiej.

Trzy pierwsze Griffony VBMR odebrano w lipcu w zakładach Satory w Wersalu. Wówczas minister sił zbrojnych Francji Florence Parly poinformowała, że Paryż pozyska kolejnych 150 kołowych transporterów opancerzonych w ramach programu Scorpion (Synergie du Contact Renforcée par la Polyvalence et l’infovalorisation). W ubiegłym miesiącu rozpoznawcze Jaguary EBRC i transportery opancerzone Griffon VBMR przeszły próby okrętowania w porcie w Tulonie.

Zobacz też: Załoga Leclerca zwyciężyła w rywalizacji czołgów „Iron Spear”

(forcesoperations.com)

Armée de Terre