Mimo że gołębi pocztowych nie da się zakłócić, czyha na nie wiele innych niebezpieczeństw.