Niemiecka Bundeswehra złożył zamówienie w przedsiębiorstwie Rheinmetall Group z siedzibą w Düsseldorfie dotyczące zakupu wyposażenia piechoty bazującego na rodzimej produkcji żołnierza przyszłości.

W ramach pierwszego zamówienia wyposażona w nowy sprzęt zostanie łączna liczba 900 żołnierzy. Projekt ten jest specjalnie opracowywany przez Rheinmetall na zamówienie niemieckich sił zbrojnych. Jest to najbardziej zaawansowany system tego typu będący ważnym krokiem w dalekosiężnym procesie zapewniania niemieckim żołnierzom odpowiednich zdolności do prowadzenia szerokiej gamy działań w terenie.

Pierwszymi jednostkami, które otrzymają ten sprzęt, będą żołnierze niemieccy odbywający swoją służbę w Afganistanie. Planowany termin dostawy tego sprzętu to lata 2013-2014.

Gotowy do wprowadzenia do użycia, Gladius ma na celu zwiększenie możliwości obecnie używanego systemu, szczególnie w odniesieniu do sieci, dowodzenia i kontroli i skuteczności bojowej. Model niemieckiego żołnierza przyszłości jest odpowiedzią na zwiększone wymagania ze strony sił zbrojnych oraz wymagania współczesnych teatrów działań bojowych.

Szczególną cechą Gladiusa jest holistyczne podejście w projektowaniu, które w pełni uwzględnia skomplikowane wymagania operacyjne, nakładane na współczesnego żołnierza. System ten zapewnia 10-osobowej drużynie piechoty poruszającej się za pomocą bojowego pojazdu możliwość stworzenia swojego rodzaju sieci operacyjnej. Sieć ta, składająca się z komponentów rozpoznania, dowodzenia i kontroli, pozwala na szybką wymianę informacji, jak również na stworzenie wspólnej świadomości sytuacyjnej jako podstawy do planowania i prowadzenie operacji.

Indywidualny żołnierz otrzymuje wszystkie istotne dane dotyczące sytuacji taktycznej, położenie przyjaznych sił, aktualnego stanu operacji. Zawiera także GPS i inercyjny system nawigacji.

(www.defencetalk.com)