Ogłoszone wczoraj podpisanie opiewających na 44 miliony dolarów kontraktów jest częścią długofalowego projektu modernizacji całej saudyjskiej „floty” pancernej, to jest 314 maszyn. General Dynamics Land Systems z jednej strony zapewni wyposażenie i siłę roboczą w celu przebudowania 42 czołgów M1A2 do standardu M1A2S (wyceniono to na 37,1 mln USD), z drugiej zaś dostarczy narzędzia i sprzęt (za 6,9 mln USD), które po zainstalowaniu w jednej z saudyjskich fabryk umożliwią dalszą modernizację czołgów własnymi siłami królestwa.

Prace w ramach pierwszej umowy wykona Joint Systems Manufacturing Center w Limie w stanie Ohio. Mają dobiec końca 20 września przyszłego roku. Wypełnienie drugiego konktraktu zaplanowano na 1 sierpnia 2012 roku.

(army-technology.com)