Pogarszająca się sytuacja w Galkayo zwróciła uwagę ONZ oraz somalijskich starszyzn plemiennych. Zakończenie walk zdaje się głównym wyzwaniem stojącym obecnie przed rządem w Mogadiszu.

Specjalny przedstawiciel ONZ w Somalii, Michael Keating, zwrócił uwagę iż przedłużające się starcia mogą wzmocnić komórki Asz-Szabab znajdujące się w regionie. Podkreślił również pełne wsparcie jakim cieszą się zabiegi zmierzające do pokojowego uregulowania konfliktu wśród społeczności międzynarodowej. Wysłannik Narodów Zjednoczonych ma udać się do Galkayo w towarzystwie premiera Omara Abdirashida aby spróbować zażegnać konflikt między samozwańczymi republikami Puntlandu i Galmudugu.

Okoliczna starszyzna plemienna ze sceptycyzmem spogląda na wysiłki ze strony rządu centralnego. Mohamud Ali Nur Barre, przedstawiciel klanowych elit, uważa że premier wraz z ministrem do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Abdirisakiem Omarem Mohamedem dodatkowo podsycają wrogość między zwaśnionymi stronami. Konflikt w Galkayo powinien, w jego opinii, zostać rozwiązany na drodze negocjacji między miejscowymi przywódcami klanowymi i przedstawicielami kół religijnych bez zaangażowania ze strony Mogadiszu.

(allafrica.com; fot. AMISOM Public Information/ Stuart Price)