Od 3 do 23 marca połączone siły francuskie, malijskie i nigerskie prowadziły operację o kryptonimie „Monclar” (od nazwy miejscowości we Francji) na obszarze, gdzie spotykają się granice Nigru, Mali i Burkina Faso. W wyniku serii skoordynowanych ataków zabito znaczną liczbę terrorystów i zniszczono kilka kryjówek, z których korzystali.

Ofensywę przeprowadzono w ścisłej współpracy między Paryżem a afrykańskimi partnerami w ramach ustaleń wypracowanych podczas szczytu w Pau. W operacji wzięło udział niemal 5 tysięcy żołnierzy: 1700 Francuzów stacjonujących w Sahelu w ramach operacji „Barkhane” (barchan), 1500 członków zachodnioafrykańskich sił antyterrorystycznych CF-G5S oraz liczący 1700 osób kontyngent z Nigru.

Francja dodatkowo oddelegowała do ofensywy 400 pojazdów opancerzonych, w tym kołowe bojowe wozy piechoty VBCI. Równocześnie z rozpoczęciem operacji presję na terrorystów zaczęły wywierać stacjonujące w regionach przygranicznych siły malijskie i nigerskie.

MONCLAR była pierwszą operacją zrealizowaną przez połączone sztaby CF-G5S i operacji „Barkhane”. Dzięki wspólnemu dowództwu możliwe stało się przeprowadzenie działań na tak szeroką skalę. Ważną częścią ofensywy były działania wywiadowcze. Dane przekazywane przez służby malijskie i nigerskie trafiały bezpośrednio do połączonego sztabu, gdzie posłużyły do wyznaczenia dat trzech uderzeń – 4 marca w Nigrze oraz 5 i 21 marca w Burkina Faso.

Podczas operacji przejęto znaczne ilości sprzętu wykorzystywanego przez bojowników. Wśród odzyskanego wyposażenia znalazło się osiemdziesiąt motocykli, uzbrojona półciężarówka (technical), broń, amunicja i materiały do produkcji bomb. Operacja poważnie ograniczyła możliwości lokalnych oddziałów tak zwanego Państwa Islamskiego, jednak poza zwycięstwem taktycznym „Monclar” okazała się też sukcesem organizacyjnym.

Zobacz też: Nowe podejście Francji do arsenału jądrowego

(defense.gouv.fr, armyrecognition.com)

Ministère des Armées