Ministrowie obrony Francji i Wielkiej Brytanii podpisali porozumienie o rozpoczęciu wspólnych prac nad nową generacją pocisków rakietowych. Prace będą prowadzone równolegle w obu krajach.

Umowa pozwala na dzielenie się technologiami opracowanymi przez koncern MBDA. Jako pierwsze w pracach nad nową generacją rakiet zostaną prawdopodobnie wykorzystane technologie powstałe podczas prac nad lekkim pociskiem przeciwokrętowym Sea Venom. Dzielenie się wiedzą ma obejmować zarówno programy samodzielne, jak i prowadzone wspólnie według wymagań brytyjskich i francuskich sił zbrojnych.

Program będzie obejmował utworzenie przez oba państwa i MBDA sieci centrów doskonalenia, obejmujących całość procesu badawczo-rozwojowego. Dwa centra zlokalizowane we Francji mają odpowiadać za prace nad systemami kontroli i testami, z kolei dwa centra z Wielkiej Brytanii poprowadzą prace nad łączami danych i siłownikami. Kolejne cztery centra będą zajmować się głowicami bojowymi, systemami nawigacji i naprowadzania, oprogramowaniem oraz algorytmami.

Zacieśniona brytyjsko-francuska współpraca wojskowa rozwija się systematycznie od roku 2010. W lutym tego roku podpisano porozumienia o wspólnych szkoleniach sił zbrojnych oraz inwestycjach w produkcję sprzętu wojskowego.

(army-technology.com, fot. Tiraden na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte via Wikimedia Commons)