Fiński minister obrony Jussi Niinistö dał siłom zbrojnym mandat do rozpoczęcia realizacji programu „Eskadra 2020”, którego celem jest zakup czterech okrętów wielkości korwety zdolnych do działania na Bałtyku przez cały rok. Do stoczni rozesłano informacje na temat projektu, pytania dotyczące posiadania przez budowniczych odpowiedniego know-how, cen i innych warunków, które pomogą przygotować zapytania ofertowe. Odpowiedzi są oczekiwane do marca przyszłego roku.

Cztery nowe okręty będą miały zastąpić w służbie wycofane już okręty typu Pohjanmaa, cztery okręty rakietowe typu Rauma i dwa stawiacze min typu Hämeenmaa, które zostaną wycofane w połowie lat dwudziestych. Bez nowych jednostek fińska marynarka wojenna nie będzie w stanie wypełniać postawionych przed nią zadań obrony wód terytorialnych.

Głównym kryterium dla nowych okrętów będzie zdolność do operowania na Bałtyku przez cały rok, w tym w warunkach zalodzenia. Drugą najważniejszą cechą ma być możliwość stawiania min. Prace serwisowe i naprawcze muszą być wykonywane w Finlandii. Obecnie zachodnie stocznie nie dysponują gotowymi projektami okrętów spełniających te wymagania.

Zapytania o informacje zostały rozesłane do stoczni, które mogą mieć odpowiedni know-how oraz doświadczenie i wyposażenie odpowiadające wymogom programu. Aby wziąć udział w przetargu, nie trzeba od razu proponować całego okrętu, ale można ubiegać się o dostawę jedynie niektórych jego systemów, na przykład uzbrojenia lub sensorów.

Podpisanie kontraktu planowane jest na 2019 rok, a ostatnia jednostka powinna być dostarczona marynarce w roku 2024.

(defense-aerospace.com, fot. Maciej Hypś, konflikty.pl)

Maciej Hypś, konflikty.pl