Dowódcy sił powietrznych Niemiec, Francji i Hiszpanii, a więc państw zaangażowanych w program Future Combat Air System (FCAS), podpisali dwa dokumenty, czyniąc kolejny krok na drodze do stworzenia nowego systemu bojowego. Dokumenty podpisane przez generała broni Ingo Gerhartza, generała Philippe’a Lavigne’a i generała broni Javiera Fernándeza dotyczą interoperacyjności i kryteriów oceny nowego myśliwca.

Pierwszy dokument, zatytułowany „Common Understanding Connectivity”, dotyczy zwiększania interoperacyjności dotychczasowego sprzętu używanego przez siły powietrzne trzech państw. Ma to utorować ścieżkę to późniejszej interoperacyjności w ramach FCAS. Założeniem jest współpraca i bezproblemowa łączność poszczególnych systemów komputerowych i sieci. „Common Understanding Connectivity” umożliwi wszystkim stronom bliższe poznanie swoich systemów oraz koordynowanie ich rozwoju tak, aby w przyszłości były gotowe do współpracy w ramach FCAS.

Drugi dokument dotyczy kryteriów oceny architektury systemu FCAS. Do tej pory sporządzono dziesięć modeli, według których można stworzyć nowy system. Sam myśliwiec Next Generation Fighter może być stworzony według jednej z kilkunastu opcji. Podobnie towarzyszące mu samoloty bezzałogowe doczekały się już kilku koncepcji. Różnice w poszczególnych rozwiązaniach dotyczą zasięgu, uzbrojenia, zwrotności i innych cech. Szefowie sił powietrznych uzgodnili wagę poszczególnych parametrów i kryteria oceny poszczególnych elementów architektury systemu FCAS, które na późniejszym etapie pomogą dokonać wyboru ostatecznej konfiguracji.

FCAS nie będzie samolotem bojowym, ale systemem walki powietrznej. Sam myśliwiec został nazwany Next Generation Fighter (NGF). Będzie on częścią Next Generation Weapons System (NGWS) – systemu składającego się zarówno z samolotów załogowych, jak i rojów bezzałogowców oraz innych rodzajów uzbrojenia. To wszystko będzie z kolei częścią Future Combat Air System (FCAS), na który poza NGWS będą składały się naziemne, lotnicze i kosmiczne środki rozpoznawcze i wiele innych systemów wspierających.

Zobacz też: US Army szykuje się do testów nowych karabinów

(bundeswehr.de, defense-aerospace.com)

Airbus / Herve Gousse