Amerykańskie siły zbrojne postanowiły, że F-35 Lightning II zakończy służbę liniową dopiero w 2070 roku. Oznacza to przedłużenie planowanego okresu operacyjnego wykorzystywania tej maszyny o sześć lat.

Będzie to możliwe dzięki wydłużeniu resursu myśliwców US Air Force i US Navy o łącznie 1,6 miliona godzin. Lwia część tego czasu przypadnie na maszyny sił powietrznych: 1,3 miliona godzin (w sumie dwa lata resursu dla każdego samolotu).

Oznacza to oczywiście kolejny wzrost całościowego kosztu programu F-35. Obecnie jest to już 1 bilion, 123 miliardy 800 milionów dolarów. Zarazem jednak dzięki wydłużeniu resursu rzeczywiste koszty działania i wsparcia spadną o 2 do 4 procent. Mimo wielokrotnych opóźnień i przekraczania zakładanego budżetu koszt jednostkowy F-35 sukcesywnie spada. Łączny koszt wszystkich amerykańskich płatowców spadł o 1,8%, koszt silników – o 9,5%.

(defensenews.com; fot. US Air Force)