W przeglądzie Critical Design Review dokonano pozytywnej oceny stacji radiolokacyjnej SABR (Scalable Agile Beam Radar) pod względem spełniania wymagań wojsk lotniczych Stanów Zjednoczonych i koncernu Lockheed Martin. Stację dostarczył inny amerykański potentat przemysłu obronnego – Northrop Grumman.

W ramach prac zintegrowano myśliwiec F-16V ze stacją radiolokacyjną z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA) typu SABR, co stanowi istotę modernizacji myśliwca do tego wariantu. Głównymi zaletami będzie zwiększenie zasięgu lokalizacji i śledzenia obiektów latających. Ponadto według producenta stacja radiolokacyjna umożliwi w zasadzie jednoczesne wykonywanie zadań o różnym charakterze, to znaczy powietrze–powietrze i powietrze–ziemia. Pracami modernizacyjnymi objęto również instalację nowego komputera misji i integrację systemów walki radioelektronicznej.

Pierwszym użytkownikiem maszyn w wersji F-16V będzie prawdopodobnie Tajwan. Zależy to od wyniku prób na ziemi i w powietrzu na samolotach F-16A/B Block 20, którymi obecnie dysponują tajwańskie wojska lotnicze. Modyfikacji mają podlegać wszystkie sto czterdzieści cztery maszyny.

(defensenews.com; lockheedmartin.com, fot. 玄史生, Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0)