Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił, że przyjrzy się skardze dotyczącej potencjalnego naruszania praw człowieka podczas poboru do litewskich sił zbrojnych. Według wnioskodawcy przepisy nie zapewniają możliwości odbycia służby zastępczej osobom, które z przyczyn religijnych nie mogą odbyć służby wojskowej.

W 2015 roku Stanislavas Teliatnikovas złożył wniosek o zwolnienie z obowiązkowej służby wojskowej, której nie mógł odbyć z przyczyn religijnych – jako świadek Jehowy. Według litewskich przepisów miał do tego prawo, jednak musiał odbyć służbę zastępczą we wskazanej placówce.

Teliatnikovas odmówił, uzasadniając to faktem, że pełniłby służbę zastępczą w instytucji kontrolowanej przez siły zbrojne. Uznał wobec tego, iż byłaby to mimo wszystko służba wojskowa i z powodu przekonań religijnych nie może się na to zgodzić.

Sprawa dotarła do Najwyższego Sądu Administracyjnego, który w ubiegłym roku orzekł, iż siły zbrojne miały prawo odmówić uznania wniosku, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniły możliwość służby zastępczej. W orzeczeniu stwierdzono, że „konstytucyjnym obowiązkiem jest odbycie służby wojskowej lub służby zastępczej”.

Według Teliatnikovasa – mieszkającego obecnie w Turcji – powinna istnieć możliwość pracy w instytucji całkowicie niezwiązanej z wojskiem albo zwolnienia z obowiązku służby. Trybunał zwrócił się do Litwy o dokumenty dotyczące sprawy. Opinia prawdopodobnie zostanie wydana dopiero w przyszłym roku.

Zasadnicza służba wojskowa na Litwie została przywrócona w maju 2015 roku – po siedmioletniej przerwie – w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainie i okupację Krymu.

Zobacz też: Estonia, Finlandia i Łotwa wspólnie kupią pojazdy opancerzone

(lrt.lt, delfi.lt)

SFJZ13, Creative Commons Attribution 2.0 Generic