Przedstawiciele rządu Etiopii podpisali układ pokojowy z uznanym wcześniej za organizację terrorystyczną Frontem Wyzwolenia Oromo. Zakończyło to trwającą od lat 70. ubiegłego wieku działalność organizacji dążącej do oderwania ziem zamieszkałych przez Oromów i utworzenia niezależnego państwa. Od tej pory FWO ma zaprzestać działalności partyzanckiej i przekształcić się w partię biorącą udział w życiu politycznym kraju.

Jest to bardzo ważny układ mający wzmocnić bezpieczeństwa i stabilność Etiopii. Ze strony FWO porozumienie podpisał Dawud Ibsa – przywódca oromskich separatystów przebywający na emigracji w Asmarze. Grupa już w zeszłym miesiącu ogłosiła jednostronne zawieszenie broni, po tym jak etiopski parlament skreślił ją z krajowej listy organizacji terrorystycznych.

Po zakończeniu wojny z Erytreą zawarcie porozumienia z FWO jest największym dyplomatycznym sukcesem premiera Abiya Ahmeda Alego. Spekuluje się, że unormowanie relacji z Asmarą otworzyło Etiopii drogę do zakończenia trwającego od prawie pięćdziesięciu lat kryzysu w polityce wewnętrznej.

Zobacz też: Brody ratują życie amerykańskich żołnierzy

(reuters.com)

AMISOM Photo / Ahmed Qeys / Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication