23 sierpnia w Tallinie Estońske Centrum Inwestycji Obronnych podpisało porozumienie międzynarodowe w sprawie opracowania modułowego bezzałogowego systemu naziemnego w ramach programu MUGS (Modular Unmanned Ground Systems). Prototyp ma być gotowy do 2021 roku. Umowę zawarto z przedstawicielami Francji, Belgi, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec i Łotwy.

W ramach projektu zostanie opracowany bezzałogowy pojazd naziemny wraz z systemem dowodzenia i kontroli, narzędziami do obrony cybernetycznej oraz zintegrowaną siecią czujników. Początkowo opracowywane funkcje mają za zadanie poprawę świadomości sytuacyjnej na polu bitwy oraz podniesienie zdolności manewrowych i transportowych oddziałów.

Głównym wykonawcą projektu ma być estońska firma Milrem Robotics, odpowiedzialna miedzy innymi za budowę bezzałogowego pojazdu lądowego THeMIS (na ilustracji). Został on zaprezentowany podczas IDEX 2019 w Abu Zabi. W maju 2019 roku pojazdy wysłano do Mali, gdzie mają stanowić wsparcie dla estońskich żołnierzy uczestniczących w międzynarodowej operacji „Barkhane”.

Projekt nowego bezzałogowca ma uzyskać finansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Obrony (EDF) rzędu 31 milionów euro. Reszta pieniędzy ma pochodzić ze środków własnych państw uczestniczących w programie.

Program MUGS to element zainicjowanego w 2018 roku programu robotyzacji estońskich sił zbrojnych. Zakłada on opracowanie systemów, dronów i robotów bojowych oraz szeroko pojętą informatyzację pola walki.

Zobacz też: Islamista wrzucił selfie do sieci, zwabił amerykańskie lotnictwo

(armyrecognition.com)

materiały prasowe MBDA