Ministrowie obrony Estonii Jüri Luik, Łotwy Artis Pabriks i Finlandii Jukka Juusti podpisali list intencyjny w sprawie badań i rozwoju technicznego w dziedzinie obrony. Zasadniczym punktem porozumienia jest plan, który zakłada w przyszłości wspólne zakupy pojazdów opancerzonych przez te trzy państwa. Według wstępnych założeń dostawy miałyby się rozpocząć w 2024 roku.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem niebawem rozpoczną się konsultacje techniczne resortów obrony, aby jak najszybciej zmaterializować ambitne plany. Głównym założeniem jest wykorzystanie efektu synergii państw, które z osobna nie byłyby w stanie dokonać opłacalnych zakupów pojazdów opancerzonych: transporterów lub bojowych wozów piechoty (albo obu jednocześnie). Miałyby one zwiększyć mobilność jednostek piechoty wojsk lądowych państw sygnatariuszy.

Trójstronna współpraca ma zapewnić lepszą pozycję negocjacyjną z przyszłym dostawcą poprzez wykorzystanie efektu skali i obniżenia ceny jednostkowej. Łotewskie wojska lądowe mają tylko jedną brygadę piechoty zmechanizowanej, estońskie – dwie. Z tego powodu nie mają dużych potrzeb sprzętowych.

Ponadto jednym z punktów porozumienia podpisanego przez ministrów obrony trzech krajów jest podjęcie konsultacji w celu ewentualnego opracowania wspólnej platformy. Pozostałe dwa państwa mogą korzystać z doświadczeń przedsiębiorstw fińskiego przemysłu obronnego, Finlandia bowiem produkuje kołowe pojazdy opancerzone. List intencyjny nie jest wiążący dla żadnej ze stron, wyznacza jedynie kierunki działania.

Poza tym już teraz istnieje wiele wspólnych punktów, które mają pomóc w późniejszych pracach. Estonia i Finlandia używają bojowych wozów piechoty CV90, a ponadto zamówiły południowokoreańskie haubice samobieżne K9 Thunder.

Warto przypomnieć, że inną decyzję podjęła Litwa. Wilno podpisało umowę, w której myśl wojska lądowe otrzymają osiemdziesiąt osiem transporterów opancerzonych Boxer. 9 lipca dwa pierwsze Vilkasy przekazano Brygadzie Piechoty Zmechanizowanej „Żelazny Wilk”.

Zobacz też: Finlandia zmodernizuje 139 transporterów XA-180

(informacja prasowa)

Ministerstwo Obrony Estonii