Estońska Rada Ochrony Dziedzictwa poinformowała o odkryciu nieznanych do tej pory grobów niemieckich żołnierzy z czasu drugiej wojny światowej. Groby zostały odkryte w tallińskiej dzielnicy Maarjamäe przy okazji prowadzenia wykopów w związku z budową w tym miejscu nowego pomnika poświęconego ofiarom komunizmu.

Po ekshumacji zostanie dokonana próba identyfikacji zmarłych żołnierzy. Estończykom w pracach pomagać będzie Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – niemiecka organizacja zajmująca się opieką nad grobami wojennymi.

Ich szczątki zostaną wykopane i przeniesione na pobliski niemiecki cmentarz wojenny, na którym znajduje się już około stu grobów Niemców z lat 1939–1945. Odkryte groby są prawdopodobnie nieznaną wcześniej częścią tego cmentarza.

Ten rejon dzielnicy Maarjamäe od dawna pełni funkcję upamiętniającą poległych w czasie wojen. Obok cmentarza niemieckiego znajduje się radziecki pomnik postawiony z okazji zwycięstwa w drugiej wojnie światowej, a teraz, jak wspomniano, znajdzie się tam również pomnik poświęcony ofiarom komunizmu.

Zobacz też: Łotysze na Ziemi Kościerskiej w czasie drugiej wojny światowej

(err.ee)

Norweskie Archiwum Narodowe, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International