EADS Defence and Security dostarczył oprogramowanie dla cyfrowego Systemu Dowodzenia Armią i Kontroli Informacji (FuInfoSyS H) na zlecenie departamentu modernizacji niemieckiego Federalnego Ministerstwa Obrony.
FuInfoSyS H is a jest systemem dającym użytkownikowi graficzne zobrazowanie sytuacji na polu walki dla dowolnego szczebla dowodzenia. Modułowa struktura pozwala na wykorzystywanie go tak w punktach dowodzenia, jak i w wozach bojowych.