Pracujący nad projektem Future Combat Air System (FCAS) Airbus oraz mający siedzibę w Bonn Instytut Fraunhofera do Spraw Komunikacji, Przetwarzania Informacji i Ergonomii (FKIE) powołały niezależny panel ekspertów do spraw odpowiedzialnego korzystania z nowych rozwiązań technicznych, który ma zdefiniować i zaproponować etyczne, a także międzynarodowe prawne bariery ochronne dla największego europejskiego projektu zbrojeniowego. W panelu, którego prace zainicjowano w Niemczech w 2019 roku, zasiadają przedstawiciele niemieckiego ministerstwa obrony, ministerstwa spraw zagranicznych, fundacji, uniwersytetów i ośrodków analitycznych.

– Pod wieloma względami FCAS stanowi ogromny krok naprzód – powiedział Dirk Hoke, prezes Airbus Defence and Space. – W nadchodzących dekadach będzie nie tylko największym europejskim programem obronnym, stymulującym współpracę krajów partnerskich. Dzięki niemu znacznie zwiększymy nasze znaczenie w dziedzinie nowych technologii, które będą tworzyć część tego systemu systemów szóstej generacji. Otwiera to nowe możliwości w zakresie polityki bezpieczeństwa i pomaga wzmocnić rolę Europy w świecie. Ale kreuje też wyzwania etyczne i prawne, którymi musimy się zająć.

Program FCAS zakłada powstanie złożonego, sieciocentrycznego systemu systemów, którego jeden z elementów będzie stanowił myśliwiec załogowy nowej generacji. Załogowe maszyny będą współdziałać z samolotami bezzałogowymi, które zapewnią dodatkowe możliwości wykonania zadań. Skalowalne i interoperacyjne architektury systemów umożliwią zintegrowanie z FCAS już istniejących platform lotniczych, po ich modernizacji.

Wykorzystanie możliwości współpracy załogowych i bezzałogowych samolotów będzie wymagało zasilania chmury danych Air Combat Cloud w czasie rzeczywistym ogromnymi ilościami danych, wspartych analityką działań bojowych i sztuczną inteligencją. Ponadto oczekuje się, że rozwiązania opracowane w tym projekcie będą przydatne na rynku cywilnym.

– FCAS to największy i najambitniejszy technicznie program zbrojeniowy w historii Europy – powiedział profesor Reimund Neugebauer, prezes Towarzystwa Fraunhofera. – Głównym problemem, którym zajmujemy się w panelu, jest to, w jaki sposób zapewnić, aby FCAS z jednej strony spełnił niezbędne wymagania wojskowe dwudziestego pierwszego wieku w skali globalnej, a z drugiej strony została zapewniona pełna ludzka kontrola nad nim przez cały czas i we wszystkich okolicznościach. Pierwszy raz w historii Niemiec znaczącemu projektowi polityki obronnej towarzyszy od początku dążenie do technicznego wdrożenia podstawowych zasad etycznych i prawnych użycia nowego systemu uzbrojenia.

Dla zapewnienia jak największej przejrzystości działań panelu ekspertów utworzono stronę internetową: www.fcas-forum.eu. Wszyscy członkowie panelu wnoszą do jego prac wkład bezpłatnie i są zobowiązani wyłącznie swoim sumieniem. W celu odzwierciedlenia europejskiego charakteru programu FCAS należy się spodziewać rozszerzenia panelu o przedstawicieli kolejnych państw uczestniczących w projekcie.

Zobacz też: Ostatni Typhoon dla RAF-u

(Informacja prasowa)

Airbus / Herve Gousse