Łotewskie ministerstwo obrony poinformowało o rozpoczęciu drugiego etapu procedury przetargowej w sprawie pozyskania wielozadaniowych opancerzonych pojazdów taktycznych z napędem na cztery koła. Przedsiębiorstwa, które przeszły pierwszą fazę, złożyły szczegółowe oferty i zaproponowaly pojazdy do testów. Komitet do spraw zamówień będzie teraz weryfikował zgodność proponowanych wozów z wymaganiami operacyjnymi łotewskich sił zbrojnych.

Pierwszy etap wyłonił sześciu oferentów spośród dwunastu, którzy złożyli propozycje. Do drugiego etapu zakwalifikowały się: Paramount Group z Republiki Południowej Afryki, konsorcjum stworzone przez Israel Aerospace Industries i łotewską spółkę UPB, turecki Otokar, fińskie Oy Sisu Auto oraz dwa podmioty ze Stanów Zjednoczonych: Oskosh Defense i AM General.

Nie wszystkie przedsiębiorstwa zdecydowały się brać dalszy udział w łotewskim przetargu, gdyż komitet do spraw zamówień potwierdził wpłynięcie czterech ofert. Łotysze przyszły pojazd wielozadaniowy będą wybierać spośród: fińskiego wozu GTP w układzie 4 × 4, Humvee, tureckiej Cobry i południowoafrykańskiego Maraudera. W dnia 14–18 maja pojazdy wzięły udział w testach przeprowadzonych w warunkach zbliżonych do operacyjnych.

Wyniki prób poligonowych będą poddane analizie i na tej podstawie komitet sporządzi ocenę techniczną i operacyjną. Dokument będzie podstawą do dalszych negocjacji z oferentami.

Ryga określiła pozyskanie lekkich i średnich pojazdów taktycznych jako pilną potrzebę operacyjną. Nowe wozy mają istotnie przyczynić się do zwiększenia mobilności sił zbrojnych, co będzie skutkować zwiększeniem gotowości bojowej. Nowe pojazdy mają mieć realny wpływ na rozwój artylerii, obrony powietrznej i Gwardii Narodowej (Zemessardze). Powinny być przystosowane do transportu personelu, ładunków i rannych oraz nadawać się do pełnienia funkcji wozów dowodzenia. Muszą być opancerzone i mieć możliwość integracji uzbrojenia.

Zobacz też: Łotwa odebrała haubice M109A5

(armyrecognition.com)

materiały prasowe Otokara